Ovom Politikom o zaštiti privatnosti Rips Plus d.o.o. (dalje u tekstu: mi, Rips Plus, Društvo) Vam u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka daje osnovne informacije o obradi Vaših osobnih podataka. Politika je donesena na temelju Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 27. travnja 2016., a stupila na snagu 24. svibnja 2018. Pažljivo pročitajte tekst u nastavku. U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama u svezi s obradom osobnih podataka, javite se na mail info@ripsplus.hr.

Svrha prikupljanja osobnih podatka i pravna osnova obrade

Svrhu i načine obrade osobnih podataka može odrediti Društvo ili koji od partnera Društva s kojim Društvo ima sklopljen ugovor u svezi s obradom osobnih podataka ili to mogu učiniti zajednički. Kada Društvo samo odredi svrhu i sredstva obrade osobnih podataka ono je voditelj obrade osobnih podataka. Kada Društvo kao voditelj obrade osobnih podataka zajedno s jednim ili više partnera kao voditelj-em/ima obrade podataka odredi svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, oni su zajednički voditelji obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka zakonito obrađuje osobne podatke na temelju sljedećih zakonitih osnova obrade 

 • privole ispitanika
 • nužnosti radi izvršenja ugovora u kojoj je ispitanik stranka
 • zakonske obveze voditelja obrade
 • zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe
 • izvršenje zadaće od javnog interesa ili izvršenje službenih ovlasti voditelja obrade
 • legitimnog interesa obrade ili treće strane

Voditelj obrade obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka

 • Osobne podatke zaposlenika
 • Osobne podatke klijenata
 • Osobne podatke partnera
 • Osobne podatke zaposlenika klijenata za koje postoji ugovorna obveza obračuna plaća

Ovisno o kategoriji osobnih podataka, voditelj obrade obrađuje osobne podatke u svrhu obavljanja knjigovodstvene i računovodstvene obrade podataka u obimu opisanom u pojedinačnim Ugovorima o obavljanju knjigovodstvenih usluga sklopljenim sa komitentima (klijentima), s tim da prikuplja isključivo onu količinu osobnih podataka nužnu za ostvarivanje svrhe obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke koje obrađuje u gore navedene svrhe nakon što prestane nužnost za svrhu obrade ili ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka trajno, ili određeno razdoblje u skladu s važećim propisima vezanih uz obavljanje djelatnosti voditelja obrade. Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade, odnosno podataka koji moraju biti primjereni i relevantni za svrhu. Voditelj obrade ima obvezu osobne podatke ažurirati kada je potrebno. Stoga Voditelj obrade u svrhu pružanja ugovornih usluga obrađuje slijedeće osobne podatke 

 • ime i prezime
 • adresu
 • OIB
 • druge osobne podatke po potrebi, o kojima će posebno obavijestiti ispitanika te zatražiti privolu sakupljanja i obrade istih.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka, tako da su zaštićene od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Voditelj obrade sve navedeno provodi slijedećim organizacijskim i tehničkim mjerama 

 • zaštitom sustava od internih i eksternih rizika
 • zaštitom od neovlaštenog pristupa
 • zaštitom podataka u fizičkom obliku
 • minimiziranjem obrade, pseudonimizacijom
 • propisivanjem internih pravila (politika zaštite podataka)
 • nadležnošću i odgovornosti vlasnika podataka
 • periodičkom obukom osoblja

Ispitanik će se u svakoj obradi osobnih podtaka biti informiran kako se osobni podaci koji se odnose na njega prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju te do koje se mjere ti osobni podatci obrađuju, ili će se obrađivati. Svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom osobnih podataka ispitaniku je lako dostupna i razumljiva jer se prilikom informiranja služi jasnim i jednostavnim jezikom. Ispitanik je upoznat s identitetom voditelja obrade i svrhama obrade na internetskim stranicama voditelja obrade ili u prostorijama poslovnog prostora voditelja obrade. Voditelj obrade upoznati će ispitanika s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja putem internetske stranice voditelja obrade ili u poslovnom prostoru voditelja obrade.

Marketing

Uz vašu privolu, obrađujemo Vaše osobne podatke za potrebe marketinga u smislu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama Društva i njegovih partnera. Podaci koje u tu svrhu prikupljamo su: ime i prezime, puna adresa, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte, datum rođenja. Privola se odnosi i na to da Vaše osobne podatke obrađuje jedan ili više partnera Društva te da vam se partner Društva izravno obrati.

Svi Vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima i partnerima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu Vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke o korisnicima i eventualnim klijentima koji su nužni za ispunjenje obveza. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke i sigurnosne svrhe. 

Ukoliko ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta, svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku tako da o tome pisanim putem obavijestite Društvo: elektroničkom poštom ili poštom na adresu Društva. Djelomičan opoziv privole nije moguć. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva privole. Ukoliko niste dali svoju privolu ili ste je opozvali, Vaše osobne podatke nećemo koristiti u marketinške svrhe. Pravnu osnovu za to čini članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha).

Kolačići (cookies)


Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešći razlozi upotrebe kolačića su identifikacija logiranog/prijavljenog korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.

Kolačići s prve strane su kolačići koji dolaze s web stranice koju ste posjetili, mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići mogu biti Session cookies koji se pohranjuju na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika, a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka ili Persistent cookies koji ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala, ali obično imaju rok trajnosti.  Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (poput Facebooka, Instagrama, Google Analyticsa, AdWordsa). Ti kolačići služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i za marketinške svrhe. Ovisno o svrsi, kolačići mogu biti funkcionalni, statistički, kolačići izvedbe ili oglašavanja, a sukladno tome zadržavamo pravo obrade podataka u svrhu poboljšanja usluga Društva.

U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovisi o vrsti pretraživača, a više informacija možete pronaći na www.allaboutcookies.org. Ako odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće s naše internetske stranice, postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije web stranice Društva.

SIGURNOST

Koristimo razne sigurnosne mjere, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka. Svi Vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Ispunjenjem kontakt forme ili registracijom na internet stranici Društva, korisnik daje zasebnu suglasnost (privolu) za obradu njegovih osobnih podataka navedenih u registracijskoj formi u određenu svrhu/e. Svrhe koje ističemo u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno, izuzev nužnih za sklapanje ugovora.

Obvezujemo se čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika, te ćemo s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke registriranih korisnika, eventualnih klijenata i posjetitelja web stranice, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz eventualnog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez Vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika, a koji služe za potrebe izvršenja ugovora, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera za registrirane korisnike, a po posebno pribavljenoj privoli.

Vaše osobne podatke ćemo pohranjivati onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe radi koje ih obrađujemo, a kriterij za određivanje tog vremena upravo je svrha njihova prikupljanja, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koji nas obvezuje na točno određeno vrijeme čuvanja Vaših osobnih podataka.

Vlastita prava u odnosu na osobne podatke

Kako bismo osigurali poštenu i transparentnu obradu Vaših osobnih podataka, upućujemo Vas na Vaša prava

pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti informaciju obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojem obujmu te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Društvo vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova, ako zahtjev ne podnesete elektroničkim putem (osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam uvijek pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku);
pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
pravo na brisanje (zaborav) – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka; ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka; ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva; ako ste uložili prigovor na obradu;
pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka;
pravo na pritužbu – ako smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka ili druge propise u svezi sa zaštitom osobnih podataka, molimo da se obratite Društvu na gore navedene kontakte kako bismo razjasnili sporna pitanja;
pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, s tim da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena, a povući privolu možete tako što o tome pisanim putem obavijestite Društvo: elektroničkom poštom ili poštom na adresu Društva (kontakt podaci Društva navedeni su na kontakt stranicama i na www.ripsplus.hr/uvjetikoristenja).

Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo u primjerenom roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca.

Napomene

Ovaj dokument o postupanju s osobnim podacima se ažurira redovno, ali prema zakonskim potrebama i osnovama, a njegova najnovija verzija uvijek je dostupna na internetskim stranicama Društva.